stefan@zielinski.net.pl www.zielinski.net.pl
O FIRMIE

Co to jest wynalazek?

Wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe (w skali światowej) rozwiązanie o charakterze technicznym, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. Rozwiązanie uważa się za nowe, jeśli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, nie zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania, w szczególności poprzez publikację, jawne stosowanie lub wystawienie na wystawie publicznej.

Wyróżnia się cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby i zastosowania.

Jak długo trwa ochrona?

Poprzez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Polski. Patent trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Jak opatentować wynalazek?

Udzielenie patentu następuje po dokonaniu formalnego zgłoszenia wynalazku, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków jego udzielenia i wniesieniu opłaty za pierwszy okres ochrony.

Opłaty urzędowe:

Ochrona krajowa w Polskim Urzędzie Patentowym:

  • zgłoszenie wynalazku - 550 zł
  • pierwszy okres ochrony (1-3) rok - 480 zł
  • 4-20 rok ochrony od 250 zł do 1550 zł za każdy rok

Ochrona międzynarodowa - WIPO (PCT)

  • zgłoszenie wynalazku - 1330 CHF
  • przekazanie do WIPO - 300 zł
  • opłaty związane z etapem krajowym - zgodnie z taryfikatorem obowiązującym w poszczególnych krajach

Ochrona regionalna - OHIM

  • zgłoszenie wynalazku - 190 EUR
  • opłata za wyznaczenie jednego lub więcej państw członkowskich - 525 EUR
NASZ ZESPÓŁ
OFERTA
ZNAKI TOWAROWE
WYNALAZKI
WZORY PRZEMYSŁOWE
WZORY UŻYTKOWE
KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O firmie | Nasz zespół | Oferta | Znaki towarowe | Wynalazki | Wzory przemysłowe | Wzory użytkowe | Kontakt | Webmaster