stefan@zielinski.net.pl www.zielinski.net.pl
O FIRMIE

Co to jest wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadając indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Jak długo trwa ochrona?

Przez uzyskanie świadectwa ochronnego na wzór przemysłowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru na całym obszarze Polski. Wyłączność ta trwa 25 lat od daty zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.

Jak zarejestrować wzór przemysłowy?

Udzielenie prawa ochronnego następuje po dokonaniu formalnego zgłoszenia wzoru, rozpatrzeniu zgłoszenia przez Urząd Patentowy i wniesieniu opłaty za ochronę.

Opłaty urzędowe:

Ochrona krajowa w Polskim Urzędzie Patentowym:

  • zgłoszenie wzoru przemysłowego - 300 zł
  • pierwszy okres ochrony (1-5) rok - 400 zł
  • 6-25 rok ochrony (kolejne 5-letnie okresy ochronne 1000-4000 zł)

Ochrona regionalna - OHIM

  • zgłoszenie wzoru przemysłowego - 230 EUR
  • przedłużenie ochrony - 90-180 EUR
NASZ ZESPÓŁ
OFERTA
ZNAKI TOWAROWE
WYNALAZKI
WZORY PRZEMYSŁOWE
WZORY UŻYTKOWE
KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O firmie | Nasz zespół | Oferta | Znaki towarowe | Wynalazki | Wzory przemysłowe | Wzory użytkowe | Kontakt | Webmaster