stefan@zielinski.net.pl www.zielinski.net.pl
O FIRMIE

WZORY UŻYTKOWE

Wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe (w skali światowej) i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne zastosowanie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Jak długo trwa ochrona?

Przez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Polski. Prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.

Jak zarejestrować wzór użytkowy?

Udzielenie prawa ochronnego następuje po dokonaniu formalnego zgłoszenia wzoru, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków jego udzielenia i wniesieniu opłaty za ochronę.

Opłaty urzędowe:

Ochrona krajowa w Polskim Urzędzie Patentowym:

  • zgłoszenie wzoru użytkowego - 550 zł
  • pierwszy okres ochrony (1-3 rok) - 250 zł
  • 4-10 rok ochrony od 300 zł do 1100 zł za każdy rok
NASZ ZESPÓŁ
OFERTA
ZNAKI TOWAROWE
WYNALAZKI
WZORY PRZEMYSŁOWE
WZORY UŻYTKOWE
KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O firmie | Nasz zespół | Oferta | Znaki towarowe | Wynalazki | Wzory przemysłowe | Wzory użytkowe | Kontakt | Webmaster